Leppävaaraan ekoalue

 

Bergans Kiinteistöt teki syksyllä 2008 aloitteen Espoon kaupunkisuunnitteluvirastolle ja -lautakunnalle  Vermontien alueen suunnittelemisesta kestävän kehityksen asuinalueeksi. PDF: eko-vermoaloite 6.10.08

LEHDISTÖTIEDOTE 6.11.2008

Leppävaaraan, Perkkaan asuinalueen ja Vermon raviradan välimaastoon ollaan kaavoittamassa merkittävää uutta asuinaluetta. Bergans kiinteistöt Oy on tehnyt Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnalle aloitteen, jonka mukaan Vermon kaavoittamisessa ja rakentamisessa toteutettaisiin ekotehokkaita periaatteita. Alueen maanomistajia ovat Bergans
kiinteistöt, Siemens, Sponda ja Espoon kaupunki.

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta otti aloitteeseen myönteisen kannan iltakoulussaan 5.11.2008 Päätöksenteko siirtyy kuitenkin ensi vuoden puolelle, jolloin uusi lautakunta aloittaa
työnsä.

Aloitteen mukaan Eko-Vermoksi nimetylle alueelle tulisi sedimenttilämpö Vaasan asuntomessualueen malliin. Sedimenttilämpö on auringon lämmittämään meren pohjaan varastoitunutta maalämpöä. Se on uusiutuvaa energiaa ja varsin edullista. Vermoon lämpö johdettaisiin Isosta Huopalahdesta putkistojen avulla.

Bergans kiinteistöt on mukana Tekesin hankkeessa, jossa tutkitaan maalämmön toteuttamista isoissa asuin-, liike- ja toimistokohteissa.

Alueelle ehdotetaan myös muita energiaa säästäviä ratkaisuja, kuten matalaenergiarakentamista ja tavallista paremmin toimivia kevyen liikenteen reittejä. Raidejokeri tulee sivuamaan aluetta ja Leppävaaran asema on lähellä, joten edellytykset kestävän kehityksen alueelle ovat hyvät.

Energiatehokkuuden sisällyttäminen kaavaan on Suomessa nouseva trendi. Energiakaavoja on tehty tai tehdään parhaillaan ainakin Salossa, Porvoossa ja Kontiolahdella. Eko-Viikki lienee toistaiseksi tunnetuin suomalainen kaupunginosa, jonka rakentamisen lähtökohtana on ollut ekologisuus. Nyt Espoolle tarjotaan mahdollisuutta nousta energiatehokkaalla asuinalueella tämän kehityksen kärkeen.

Käytännössä asukkaat tulevat tekemään isoja energian käyttöön liittyviä päätöksiä. Vasta arki ratkaisee, liikutaanko omalla autolla vai julkisilla liikennevälineillä. Myös veden kulutus, kierrätys ja kompostointi liittyvät asukkaiden arjen päätöksiin. Tarkoituksena on tehdä alue, jossa ekologiset valinnat olisi helppo toteuttaa. Aloitteessa tähdennetäänkin asukkaiden osallistumista alueen suunnitteluun jo kaavoitusvaiheesta lähtien.

Mainokset