Eko-Vermo

Kestävän kehityksen asuinalue Vermoon

Myymme tontteja Espoon Leppävaarasta, Vermon raviradan läheisyydestä. Kiinteistömme, noin 6 hehtaaria, sijaitsee noin kilometrin päässä Sellosta ja Leppävaaran asemalta. Alueen kaavoitus on meneillään.

Ehdotuksemme mukaan alueelle tulee kerros- ja rivitaloasuntoja ja jonkin verran liiketilaa. Edellytämme energiatehokasta rakentamista ja uusiutuvan energian, etenkin kalliolämmön käyttöä. Korostamme ehdotuksessamme myös kevyttä liikennettä, monimuotoista arkkitehtuuria, pihojen ja asuntojen valoisuutta sekä vihreää ympäristöä viljelypalstoineen.


Linkki: Bergans_A4_2000_100518. (kaavan valmisteluaineiston kuva)

Linkki: Eko-Vermo, versio syksy 2010 (kaavan valmisteluaineiston pohjalta kehitetty versio)

Linkki: Bergans_selostus kaavan valmisteluaineistoon_100518.

Linkki: Tonttikartta Bergans perus (1:565)

Linkki: Eko-Vermon esite

Kalliolämpö

Bergans Kiinteistöt osallistui Tekesin Kestävä yhdyskunta –ohjelman puitteissa GEOENER-tutkimukseen. VTT:n, GTK:n ja Turun Kauppakorkeakoulun tutkijat selvittivät kalliolämmön teknisiä ja taloudellisia edellytyksiä sekä hiilidioksidipäästöjä Vermon alueella. Vertailukohteena oli kaukolämpö. Tutkimustulosten mukaan kalliolämpö on elinkaariedullinen ja vähäpäästöinen vaihtoehto.

 

Linkki: VTT:n raportti Maalämmön ja -viilennyksen hyödyntäminen asuinkerrostalon lämmityksessä ja jäähdytyksessä (Riikka Holopainen, Sirje Vares, Jouko Ritola & Sakari Pulakka 2010.)

Linkki: GTK:n raportti Bergansin geoenergiatutkimukset ja energiakaivokentän mallinnus (Nina Leppäharju, Tuomo Turunen & Jarmo Kallio 2010)

Linkki: Maalämpöä Vermoon, esitys GEOENER-seminaarissa:  http://www.gtk.fi/export/sites/fi/tutkimus2/tutkimusohjelmat/energia/geoener/Helsti_01122010.pdf

 Linkki: Yleistietoa maa- ja kalliolämmöstä

Mainokset